Çankaya, Ankara

İş Akışı

Karanfil Tercüme Nasıl Çalışır?

01

Tercüme talebi, e-mail veya normal posta yoluyla ya da bizzat elden teslim alınır.

02

Her bir tercüme talebi, ayrı bir proje olarak değerlendirilir ve her tercüme için bir proje yöneticisi atanır.

03

Proje yöneticisi, müşteri ile birlikte, projeye ilişkin detayları ve özellik arz eden hususları tespit eder.

04

Proje yöneticisi, çevirisi yapılacak metne ilişkin olarak, tercüme sırasında özel olarak dikkat edilmesi gerekebilecek herhangi bir husus olup olmadığını araştırır. Örnek, özel tabloların bulunması, semboller, listeler, resimler, bilgisayar ortamında hazırlanmış şemalar vs. Bu durumlarda, çeviri yazılımlarına ilave olarak gerekli özel yazılımlar da kullanılır.

05

Çevirinin teslim tarih-saati ve özel talepler not edilir.

06

Proje yöneticisi çeviriyi inceler ve çeviri için uygun ‘dil ekibi’ni tespit eder.

07

Ekip sorumluları, metnin içeriği, teslim tarihi ve diğer özel talepler doğrultusunda projeyi en kalifiye tercümana tayin eder.

08

Yalnızca kendi anadiline çeviri yapan bir tercüman, metin türü, okuyucu hedef kitle vs hususları göz önüne alarak çeviriyi hazırlar. Bu arada çok sayıda sözlük, terim bankası, veritabanından yararlanır.

09

Çeviri bittikten sonra, çevirinin müşterinin talepleri ve diğer teknik hususlara uygun olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla, çeviri, firma-içi bir kontrol sürecinden geçirilir. Örnek; semantik içerik, dosya formatının uygunluğu (resimler, flash animasyonlar, ses ve video klipler vs)

10

Çeviri, kıdemli bir tercüman tarafından kontrol edilir (ikinci çift göz). Kıdemli tercüman, yapılan çeviriyi kontrol eder, gereken değişiklik ve düzeltmeler var ise onları yapar ve terim bankasının güncellemesini gerçekleştirir.

11

Kalite kontrol ekibi ise son genel bir kontrol gerçekleştirir ve teslim edilecek olan projeyi, müşterinin istediği kalite standartlarına uygun olup olmadığı yönünden gözden geçirir ve (varsa) kalite açısından yapılması gerekenleri yapar.

12

Proje yöneticisi, çevirisi bitmiş olan metni ve güncellenmiş olan terim bankasını teslim alır ve çeviriyi istenilen tarih ve saatte müşteriye teslim eder.