Çankaya, Ankara

Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil, bir belge onay sistemidir. Bir belgenin geçerliliğinin tasdik edilerek, başka ülkelerde de geçerli kılmak, yasal olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Apostil işlemi, 5 Ekim 1961 tarihinde yapılan Lahey Anlaşması ile yürürlüğe girmiştir. Lahey Konferansı’na katılan üye ülkeler arasında yapılan bu anlaşmaya, Türkiye de imzasını atmıştır. Herhangi bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin, başka ülkelerce tanınmasında apostil tasdiki şarttır. Belge, hangi ülkede düzenlendiyse, onayın da orada yaptırılması gerekir. Bahsi geçen bu onay sistemi, sadece Lahey Anlaşması’na imza atan ülkelerde geçerlidir. Apostil taraftarı olmayan bir ülkeye belge gönderileceği zaman, konsolosluk onayı gereklidir. Peki, şu durumda ‘apostil tasdikli tercüme’ ne anlama gelmektedir?

Apostil Tasdikli Tercüme

Günümüzde uluslararası resmi ilişkiler büyük boyutlara ulaşmış ve buna bağlı olarak ülkeler arası resmi belgelerin dolaşımı da artmıştır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi, Lahey sözleşmesini kabul eden bir ülkeden çıkan resmi belgenin, diğer bir Lahey taraftarı ülkede kabul görebilmesi için apostil onayına ihtiyaç vardır. Örneğin;diploma, noter senedi, gümrük ve idari belgeler için bu işlem geçerlidir. Aynı durum, çevirisi yapılmış resmi belgeler için de söz konusudur. Yabancı bir ülkeye ulaştırılacak her türlü resmi belge için apostil tasdikli tercümeyei htiyaç vardır.

Apostil tasdikli tercüme, yalnızca yeminli tercümanlık büroları tarafından yapılır. Noter yeminli tercümeye, kaymakamlık tarafından apostil mührü vurulur. Son olarak da belge, ulaştırılması istenilen ülkenin konsolosluğuna teslim edilir. Hazırlanış şekli ve içeriğiyle tüm ülkelerde aynı olan apostil için kaymakamlıklar herhangi bir ücret talep etmese de tercüme büroları, apostil çevirilerde ek ücretlendirme yapmaktadır.

Unutmayınız ki, resmi belge çevirilerinizin yurtdışında onay görebilmesi için apostil tasdiği şarttır. Bu nedenle apostil çevirilerinizi güvenilir ve sektörde adı geçen tercüme büroları aracılığıyla tavsiye ederiz.

Apostil Tasdikli Tercüme Deneyim ve Uzmanlığımız

Karanfil Tercüme Bürosu, 20 yılı aşkın tecrübesi ile eksiksiz ve kusursuz olarak aşağıdaki belgelerde apostil tasdiği işlemerini sizin adınıza yönetmektedir.

İdari belgeler,

Noter senetleri,

Vekaletnameler, muvafakatnameler,

Eğitim belgeleri : okul, lise üniversite diplomaları,

Sivil, aile ve ceza davalarının belgeleri ve mahkeme kararları,

Medeni durumu gösteren belgeler: doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti ,

Devlet kurumu tarafından verilen kuruluş belgeleri, ana sözleşmeler, patent ve diğer belgeler,

Resmi devlet mercileri tarafından verilen her türlü belgeye apostil  konulabilir,

Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar

Sağlık raporları: yetkili Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra Apostil kaşesi ile tasdik edilir.

Ticari evraklar: ilgili Sanayi ve Ticaret odası tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.

Yüksek veya Akademik eğitim kurumları tarafından verilen diplomalar: üniversite kurumunun Merkez Yönetici Makamı tarafından onaylandıktan sonra Apostil ile tasdik olunur.

Resmi olmayan evrakların doğruluğu Türk Noterleri tarafından tasdik edilir ve devamında apostil konulur.

Şirket veya gerçek kişi tarafından düzenlenen belgede bulunan her bir imzanın noter tasdiki gerektirdiği için belgenin noter tasdiki yapıldıktan sonra apostil konulur.

Teklif Formunu Doldurunuz:

Çevirisini yapmak istediğiniz dökümanınızı forma ekleyiniz ve detayları mesaj kısmına yazınız. Birden fazla veya 10MB büyük bir dökümana sahipseniz lütfen karanfilankara@gmail.com adresine gönderim sağlayınız.

    Diğer Hizmetler